Κολλεκτίβες της Βιοτεχνίας

 

  1. Anonymous
    20/02/2016 at 9:06 PM

    Μου αρέσει η ιδέα σας. Είναι για όλες τις ηλικίες…?? Και όχι μόνο για φοιτητές?? Ευχαριστώ

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: