Οι συνελεύσεις  Δευτέρας 26/12 /11 και Δευτέρας 2/1 /12 θα γίνουν αντίστοιχα

Τρίτη 27/12/11  και Τρίτη 3/1/12.

Καλές γιορτές

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: