Στο καφενείο της Τετάρτης 10/7  bbq with fish.

Στο καφενείο της Παρασκευής 12/7 προβολή ντοκιμαντέρ “A Class Divided”.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: